Inschrijfformulier Reebok CrossFit Almere

Bovengenoemd persoon verklaart hierbij tot wederopzegging machtiging aan Reebok CrossFit Almere om van onderstaande rekening af te schrijven de bedragen welke maandelijks zijn verschuldigd voor het gekozen abonnementstype. De afschrijving vindt maandelijks plaats op de laatste werkdag van de maand.

Indien u niet akkoord gaat met de incasso overschrijving kunt u het bedrag terugboeken. U dient zich hiervoor binnen dertig dagen na de dag waarop de afschrijving heeft plaatsgevonden te wenden tot de bank waar uw rekening wordt geëxploiteerd.

3 + 4 = ?